סוף ל"טופס הירוק"

פורסם ב-10.05.2020

מעתה תלמידי הנהיגה מגישים בקשה ללימוד נהיגה ("הטופס הירוק"), באמצעות האינטרנט, וחוסכים ביורוקרטיה מיותרת והגעה למשרד הרישוי.
עד כה, תלמיד שביקש להתחיל בלימודי הנהיגה, נדרש להצטלם באחת מתחנות הצילום המופעלות על ידי משרד התחבורה, להנפיק את הטופס הירוק ולבצע בדיקת ראייה. לאחר מכן הוא נדרש למלא הצהרה רפואית ולהחתים רופא משפחה, ולהגיש את הטופס למשרד הרישוי כדי שיוכל לבצע את המבחן העיוני.
מעתה, עם סיום ההליך, התלמיד נדרש להגיע עם הטופס הירוק לאחד מאתרי התיאוריה לביצוע מבחן עיוני, ולאחר מכן להגישו לבית הספר לנהיגה. במידה והטופס אבד או התבלה, נדרש התלמיד להתחיל את כל ההליך מההתחלה.
הטופס כולל את תמונת הנבחן, פרטיו האישיים, כשירות רפואית לנהיגה ואת תוצאות המבחנים העיוניים והמעשיים שבוצעו. הבדיקות הרפואיות והמבחן העיוני תקפים לתקופה של שלוש שנים. על פי התקנה, מבקש רישיון נהיגה ימלא את הבקשה לקבלת אישור ללימוד נהיגה באופן מקוון באתר משרד התחבורה וימלא הצהרת בריאות.
במידה והצהרת הבריאות תקינה, מגיש הבקשה נדרש להצטלם באחת מתחנות הצילום המאושרות על ידי רשות הרישוי, יבצע בדיקת ראייה באמצעות אופטומטריסט מוסמך, ולאחריה תוצאת הבדיקה תדווח באופן מקוון לרשות הרישוי. בסיום ההליך יקבל מבקש הרישיון מסרון המאשר לו לגשת לבחינה העיונית.
הכניסה לאתר תתבצע באמצעות חשבון משתמש וקוד זיהוי אישי. בסיום כל שלב יישלחו לתלמיד עדכונים באמצעות SMS לטלפון הנייד. השירות החדש תקף לגבי תלמידי נהיגה חדשים וגם לנהגים המבקשים להוסיף דרגת רישיון לסוגי רכב נוספים.

 

חדשות ותקנות תעבורה

1. תשלום רישיון נהיגה לחיילים- לפי הודעת משרד התחבורה מ – 3.2.11 מי שמשרת במילואים ישלם עבור רישיון הנהיגה או חידושו – 10 ש"ח בלבד.
כמו כן נקבעה הפחתה בסכום האגרה השנתית לרכב אחד שבבעלות חייל מילואים פעיל.

2. פטור לנהג מתיאוריה לאופנוע- מבקש רישיון נהיגה לאופנוע והוא בעל רשיון דרגה B , פטור מבחינה עיונית.
ואם הוא בעל וותק של 3 שנים בדרגה B ומבקש רישיון לאופנוע קל A2 –
הוא פטור גם ממבחן ההתנהגות בדרך בבחינה המעשית.

3. בתאריך 9.12.10 פורסם סעיף 64 ב' לפקודת התעבורה בנושא אלכוהול. הוחמרה מגבלת המקסימום – לכמות האלכוהול המותרת בדם הנהג לאוכלוסיית הנהגים:

א. נהג חדש.
ב. נהג צעיר עד גיל 24 שנה.
ג. נוהג ברכב מסחרי מעל 3.5 טון.
ד. נהג רכב ציבורי.

מגבלת המקסימום המותר ירדהל- 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף, במקום 240 מיקרוגרם שהיה בעבר.
המשמעות 80% פחות.

4. איסור עקיפת רכב עוקף.
בעבר חל איסור על רכב מסחרי בעל מ.כ.מ. 3,500 ק"ג ויותר לעקוף רכב עוקף.
תקנה 47 (ח') החדשה אוסרת גם על אוטובוס לעקוף רכב עוקף.

5. צמיגים "זקנים" – תקנה 322 בנושא הצמיגים הורחבה וכיום חל איסור להתקין ברכב צמיגים חדשים בני 6 שנים (ממועד ייצורם) וכן צמיגיםישנים בני יותר משנתיים.

6. נוסעים באוטובוס זעיר בלי C1 – כל מי שהוציא רישיון לדרגה 1D 0 (מונית) מתאריך 1.7.2010 רשאי להסיע 19 נוסעים באוטובוס זעיר גם אם אין ברשותו רישיון למשא.

גילוי נאות – חלק מהחומר שפורסם בעמוד זה נילקח מפרסום של ב.ב.ד. – הרבעון המקצועי לנהיגה

נהג חדש

קיים בלבול בין ההגדרות – "נהג חדש"  "נהג צעיר".
ההגדרה "נהג צעיר אינה מחייבת בתקנות התעבורה והיא למעשה "המצאה" של חברות הביטוח.
"נהג חדש" זהו נהג שקיבל את רישיון הנהיגה שלו בפעם הראשונה לרכב פרטי, משא, לתקופה של שנתיים.

רישיון נהיגה מדורג/ היתר נהיגה לנהג לצעיר

 • 1- החל מ-1.7.13 מותר יהיה להיבחן לרישיון נהיגה דרגה B בגיל 16 ותשעה חודשים ולקבל היתר לנהיגה בליווי.
 • 2- נהג חדש צעיר (עד גיל 24) ינהג עם מלווה במשך 50 שעות לפחות בהן 20 שעות בדרך עירונית, 15 שעות בדרך שאינה עירונית ו-15 שעות בלילה בין השעות בין השעות 21:00 ל-06:00. על-פי הוראות פקודת התעבורה בשלושת החודשים האחרונים של תקופת הליווי יחויב הליווי רק בשעות הלילה.
 • 3- למעשה נהג חדש מעל גיל 24 לא חייב עוד בתקופת ליווי, כמובן מומלץ כן ללוות את הנהג החדש, גם אם הדבר אינו מחויב בחוק.
 • 4- נהג חדש צעיר יהיה פטור מתוכנית ליווי אם ביצע תוכנית חונכות לנהגים שלצבא הגנה לישראל מסוג קליטה והכשרת הנהג ביחידה ,ובלבד שהמציא אישור על כך מאת קצין הבטיחות היחידתית.
 • 5- שלב ראשון של הליווי-יתפרס על פני שלושת החודשים הראשונים שבמהלכם אסור יהיה לנהג החדש לנהוג בכל עת [ביום ובלילה] ללא ליווי מלווה צמוד, שהינו בגיל 24 שנים ובעל רישיון נהיגה לפחות 5 שנים או בגיל 30 שנה ובעל וותק של 3 שנים.
 • 6- שלב שני של הליווי- יתפרס על פני שלושת החודשים העוקבים שבמהלכם אסור יהיה לנהג החדש לנהוג ללא ליווי בשעות הלילה [שעות הלילה לעניין זה בין 21:00 ל- 06:00 למחרת.] בשלב זה ניתן לנהוג ללא מלווה בשעות היום.
 • 7- אם מסיבה כלשהי מחזיק בהיתר ,לא הספיק לבצע את שעות הליווי וההיתר פג תוקף – יש לגשת למשרד הרישוי לקבל היתר זמני נוסף לחצי שנה נוספת עד שיסיים את מכסת שעות הליווי.

ביצוע שעות הליווי לפני תום תקופת הליווי אינו מקצר את תקופת הליווי ועל הנהג החדש לנהוג עם ההיתר ועם מלווה במשך כל תקופת הליווי הקבועה בחוק [חצי שנה].

עבירות בעלות התייחסות מיוחדת לנהג חדש:

 • מתן אפשרות נהיגה לאחר  – שאין ברשותו רישיון נהיגה.
 • אי מתן זכות קדימה
 • אי עצירה לפני מסילת ברזל.
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול.
 • עקיפה שלא כחוק.
 • מהירות מעל המותר בחוק.
 • תאונה עם נפגעים.
 • ביצוע עבירה שבית המשפט גזר עליה פסילת רישיון בפועל ל- 3 חודשים ומעלה.
 • נהיגה ללא מלווה.
 • אי מתן עזרה לנפגע תאונת דרכים.

קורס ריענון:

במהלך השנה החמישית להוצאת הרישיון יוזמן הנהג לקורס ריענון.
הקורס בן שלושה מפגשים 12 שעות כולל.
חידוש הרישיון מותנה בביצוע הקורס.

תעריפי האגרות עודכנו מתאריך – 1.04.16

 • אגרת טסט מעשי – 139 ש"ח.
 • אגרת מבחן שליטה – 68 ש"ח.
תוקף מבחן תיאוריה החל מ – 28.06.16 – שלוש שנים.

לפרטים ומידע נוסף צרו קשר